Pages Navigation Menu

Faaliyet Alanları

 VAKFIN  FAALİYETLERİ:

MADDE-    4.     Yürürlükteki   yasa,  yönetmelik  ve  mevzuata  uygun   olarak,  sevgi  ve  saygı   prensibi  göz  önünde  bulundurularak,  yöre  insanımızın  mutluluğu,  huzuru,  refahı,   dirlik  ve  düzeni  için  ilmi, ahlaki,  kültürel  ve  sosyal  hizmetleri  yapmak.

a)       Yöre  gençliğine  vatan,  millet,  bayrak  sevgisi  ve  istiklal şuuru  vermek  ve bu  bağlamda  öz değerlerimiz  ve  öz  kültürümüzle  donanımlı ,  geçmiş  ile  gelecek  arasında  köprü  kurabilen,  gelişen  ve  değişen  dünyaya  ufku  açık,  araştıran,  kendini  sürekli  geliştiren,  milli  manevi  değerleri  özümseyen,  idealist,  vatanını   milletini  seven  asil  bir gençlik  yetişmesi  için  çalışmalar yapmak.

b)      Eğitimin her  kademesindeki  öğrencilere  yurt  içi  ve  yurt  dışında karşılıksız  burs  vermek.

c)      Kütüphaneler,  dershaneler,  okul  öncesi  okul  ve  özel  öğretim  kurumları,  özel  üniversite, fakülte,  meslek  yüksek  okulları,  laboratuarlar,  araştırma  ve  geliştirme  birimleri  (AR - GE)  açmak  ve işletmek.

d)      Eğitimin  her  kademesindeki  öğrenciler  için  özel  yurtlar, kurslar,  pansiyonlar  açmak  ve işletmek.

e)      Öğrencileri  yetenekleri  doğrultusunda  hazırlama,  geliştirme  ve  yetiştirme  amaçlı  beceri  kursları  açmak,  sportif  faaliyetlerde  bulunmak.

f)       Yöre  insanının  ihtiyaçlarını karşılamak  üzere özel  hastane,  sosyal  tesisler,  kadın-aile ve gençlik  merkezleri  açmak ve  işletmek.

 

g)      Gündüz  çocuk  bakımevi,  aşevi,  sebil  çeşme,  imaret,  yetimleri,  kimsesizleri,  küçükleri  barındırma  ve  rehabilitasyon  merkezi  ile  şefkat   yuvası,  huzurevi  ve  benzeri  sosyal  hizmet  ve  hayır  müesseseleri  açmak  ve  işletmek. 

 

h)      Cami ,  Kur’an  kursu  binası  yapmak,  bakım  ve onarımları  için  gereken  desteği  sağlamak.  Barla’da  bulunan  tarihi  eserlerin  ve  yıkılmaya  yüz  tutmuş  tarihi  evlerin  restorasyon, bakım  ve  onarımlarını  yapmak  ve yaptırmak  için imkanları nispetinde yardımcı  olmak. Gerektiğinde  turistik  tesisler  açmak.  İnanç  turizmi  için çalışmalar yapmak. 

 

i)        İhtiyaç   sahibi  ailelere,  düşkünlere,  dul,  yetim  ve  öksüzlere,  şehit  ve  gazilerimizin  eş  ve  çocuklarına,  afetzedelere  her  türlü  yiyecek,  giyecek,  yakacak  gibi  nakdi  yardımları  yapmak.

j)        Eğitimsel,  kültürel  ve  sanatsal  alanlarda  sosyal  faaliyetlerde  bulunmak,  organize  etmek,  gerekli   kültür  merkezlerini   kurmak,  buralarda  icra  edilecek  faaliyetleri  CD  ve  albüm  olarak  hazırlayıp  piyasaya  sunmak.

k)       İlmi,  tarihi  bülten,  broşür,  gazete, dergi,  kitap,  resim  gibi  eserleri   yayınlamak. Seminerler,  konferanslar,  açıkoturumlar,  sempozyumlar,  paneller,  sergiler,  yarışmalar  ve  anma  günleri  yapmak,  vakfa  gelir  temini  amacıyla  kermesler  ve  kampanyalar  düzenlemek,  yemek  tertip  etmek,  yurt içi,  yurt  dışı  geziler  için  gerekli   organizasyonları  yapmak.

l)        Yurtiçi  ve  yurtdışı  turizm  acenteleri  kurmak  ve  işletmek ,  A  grubu  seyahat  acenteleri   ile  işbirliği  yapmak.

m)    Toplumu,  özellikle  gençleri  vakıf   çalışmalarına  özendirmek,  vakfı  benimsemeleri  için  çalışmalar  yapmak.  Vatanımıza, milletimize, memleketimize,  insanımıza   hizmet  etmenin  onurlu  bir  görev  olduğunu  anlatmak.  Temiz   toplum,  temiz  çevre  konusunda  gereken  hassasiyeti  göstermek,  bu  konularda  yöre  insanımızı  bilinçlendirmek.